Комбіновані системи охолодження

Комбіновані системи охолодження доцільно застосовувати в цілому ряді промислових процесів.

1. Отримання лід-води в молочній промисловості. Для даної виробничої задачі дуже зручним і правильним є встановлення фреонового чиллера, бака акумулятора і проміжного пластинчастого теплообмінника. Дана схема дозволяє працювати чиллеру в оптимальному діапазоні температур робочої рідини (найчастіше розчину пропілен-етиленгліколю), з ?Т = 5 ?. Бак акумулятор збільшує інертність системи і дозволяє підтримувати оптимальну температуру охолоджуваної рідини. Проміжний теплообмінник проміжного типу дозволяє точно підтримувати необхідну температуру охолоджуваної рідини і за рахунок конструктивних особливостей мінімізує втрати теплопередачі.

2. При умовах відносно високої температури охолоджуваної рідини з устаткування і зниження температури до відносно низьких значень доречно застосування двоступеневої схеми охолодження при якій охолоджувана рідина спочатку охолоджується в сухий градирні і потім до охолоджується в фреоновому чіллері.